Ngoài giờ làm việc tôi có thể tham gia những hoạt động gì?

Ngoài giờ làm việc tôi có thể tham gia những hoạt động gì?

CIMAS không chỉ quan tâm đến công việc và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho mỗi nhân viên mà còn quan tâm đến đời sống thể chất và tinh thần của họ.

Trong những năm gần đây, CIMAS đã thành lập nhiều câu lạc bộ, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo nhân viên. Trong đó, hoạt động sôi nổi nhất phải kể đến CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Tennis, CLB Tiếng Anh.

Share this post