Hoạt động khác

Áo dài Việt Nam

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có trang phục truyền thống ẩn chứa tinh hoa văn hóa độc đáo của đất nước mình. Nếu Nhật Bản có Kimono, Hàn Quốc có Hanbok, thì Việt Nam có áo dài. Trang phục truyền thống này được gọi là “áo dài [...]