Chính sách nhân sự

Triết lý con người của CIMAS

Triết lý con người của CIMAS “Con người là tài sản quý nhất của CIMAS”. Chúng tôi luôn tâm niệm điều này trong suốt quá trình phấn đấu đưa CIMAS trở thành một tổng thầu EPC thực thụ. Tại CIMAS, chúng tôi dành sự quan tâm và đầu tư tối [...]

Chính sách nhân sự

Chính sách tốt tạo nên một CIMAS mạnh Với quan niệm chính sách tốt là cơ sở để đánh giá sự lớn mạnh của doanh nghiệp, CIMAS luôn gắn tăng trưởng doanh thu đi đôi với tạo điều kiện cho mọi thành viên trong công ty được thụ hưởng chế [...]