Thời gian thử việc tại CIMAS là bao lâu?

Thời gian thử việc tại CIMAS là bao lâu?

Những ứng viên vừa tốt nghiệp đại học sẽ có thời gian thử việc 2 tháng. Với những ứng viên có kinh nghiệm, thời gian thử việc có thể là 2 tháng hoặc linh động tùy theo từng vị trí tuyển dụng.

Trong thời gian thử việc ứng viên sẽ được làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, được giới thiệu về những quy định chế độ làm việc  và tham gia các lớp đào tạo cơ bản do công ty tổ chức.

Share this post