Tiến trình trở thành tổng thầu EPC

Tiến trình trở thành tổng thầu EPC

Tác giả: Lê Tiến Dũng – CIMAS

Thành lập vào năm 2001, CIMAS là công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật cho các dự án về nhà máy lọc dầu, hóa dầu, hóa chất, điện, cơ sở hạ tầng và môi trường. Sau 10 năm nỗ lực tăng trưởng và phát triển, CIMAS đã khẳng định được vị thế của mình là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Để vươn tới một vị thế cao hơn, Ban giám đốc công ty CIMAS tiếp tục đặt ra mục tiêu mới. Nhận thấy nhu cầu ở thị trường trong nước ngày càng tăng, đồng thời được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công ty mẹ CTCI, Ban giám đốc CIMAS biết rằng đây chính là thời điểm thích hợp cho việc hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, tiến tới trở thành một nhà tổng thầu EPC. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển giao này chắc chắn sẽ ẩn chứa không ít thách thức bên cạnh những thuận lợi nhất định.

Để đạt được mục tiêu ấy, CIMAS cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn và áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong quá trình chuyển giao. Cụ thể là tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp với đầy đủ phòng ban chức năng của một nhà tổng thầu EPC, sửa đổi quy trình quản lý sao cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 mà CIMAS đã được chứng nhận và trang bị cho nhân viên đầy đủ kiến ​​thức về các lĩnh vực mới trước khi điều động họ sang các phòng ban khác nhau của CIMAS

Bên cạnh những khó khăn đã đề cập ở trên, CIMAS cũng có được rất nhiều lợi thế do công ty sáng lập CTCI mang lại. Là một nhà thầu EPC có nhiều kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, CTCI đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền tảng xây dựng CIMAS từ một công ty chuyên thiết kế kỹ thuật lên thành một nhà tổng thầu EPC. Sự hỗ trợ của CTCI dành cho CIMAS được thể hiện trên nhiều khía cạnh, chẳng hạn như cải thiện quy trình quản lý, điều hành chuẩn (SOP), cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm mới, cử các chuyên gia sang đào tạo cho nhân viên CIMAS trong các lĩnh vực mới như quản lý chất lượng, sức khoẻ, an toàn và môi trường (QHSE), kiểm soát và quản lý thực hiện dự án, quản lý thực hiện mua sắm và xây lắp.

Là một trong các phòng ban mới được thành lập vào năm 2007, phòng Dự án của chúng tôi bao gồm ba thành viên được tuyển chọn từ các phòng thiết kế kỹ thuật. phòng Dự án có chức năng kiểm soát và quản lý tiến độ, chi phí, chất lượng của dự án mà CIMAS thực hiện. Bên cạnh đó, phòng Dự án cũng có trách nhiệm cập nhật, đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước để chuẩn bị cho việc báo giá và thực hiện các dự án EPC tại Việt Nam. Có thể kể ra một số các dự án lớn mà phòng Dự án đã tham gia như là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, CPC D-HDS, CPC RFCC, CPC Naphtha Cracker No. 6… Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án nhà máy may PHI – dự án EPC đầu tiên CIMAS thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc quản lý các dự án trước đây chỉ là dựa trên kiến ​​thức tự học và nghiên cứu từ các tài liệu SOP (Quy trình điều hành chuẩn) của CTCI. Vì không có sự hỗ trợ của phần mềm quản lý nên hiệu quả quản lý các dự án thiết kế kỹ thuật và dự án EPC quy mô nhỏ đạt được là không cao. Trong khi đó, các dự án EPC quy mô lớn đòi hỏi phải được kiểm soát và quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế với sự hỗ trợ của các quy trình và phần mềm chuyên nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án EPC, phòng Dự án được chia thành hai bộ phận chức năng chính. Một là Project Control chịu trách nhiệm xây dựng dự toán, kiểm soát chi phí và kiểm soát tiến độ. Hai là Project Management với chức năng kiểm soát và quản lý việc thực hiện cũng như chất lượng của dự án.

Về bộ phận Project Control, kỹ sư dự án sẽ phải thực hiện ba nhiệm vụ. Đầu tiên là thiết lập ngân hàng dữ liệu giá của CIMAS dựa trên cơ sở dữ liệu giá của CTCI và báo giá của các nhà thầu trong nước cho các dự án trước đây. Bộ phận Project Control sẽ sử dụng những số liệu thống kê này để tính toán dự toán chi phí cho các dự án mới. Thứ hai là nghiên cứu SOP và tài liệu hướng dẫn sử dụng vận hành phần mềm kiểm soát và quản lý ngân sách dự án trên hệ thống BCMS (Budget & Cost Management System). Thứ ba là nghiên cứu SOP và EAP (Engineering Activity Progress) để kiểm soát tiến độ của dự án.

Ứng cử viên cho phòng Project Management  được tuyển chọn từ đội ngũ kỹ sư của phòng ban thiết kế, những người có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án thiết kế kỹ thuật trước đây. Những thành viên này, được đào tạo chuyên sâu về quy trình thực hiện công việc (SOP) và phần mềm SPF (Smart Plan Foundation) qua chương trình PMI sẽ sẵn sàng quản lý thành công các dự án EPC.

Cũng giống như phòng Dự án, những người chủ chốt của các phòng ban khác như phòng Xây dựng, phòng Mua sắm, phòng Quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường cũng được tuyển chọn từ các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm của các phòng ban kỹ thuật. Họ được đào tạo để nắm bắt các quy trình thực hiện công việc (SOP) và các phần mềm mới như PIS (Hệ thống thông tin mua sắm), SIS (Hệ thống thông tin nhà thầu phụ), CMS (Hệ thống quản lý xây dựng)… Ngoài ra, họ cũng phải chuẩn bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu và trình độ của một nhà tổng thầu EPC.

Chúng tôi biết rằng sẽ còn rất nhiều thách thức đang chờ đợi chúng tôi trên con đường phía trước để trở thành một nhà tổng thầu EPC. Song, chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ không ngừng từ CTCI và năng lực cạnh tranh ngày càng tăng của đội ngũ nhân viên CIMAS, chúng tôi sẽ nhanh chóng tích lũy kiến thức trong các lĩnh vực mới và tự tin tiếp cận các dự án EPC lớn hơn trong tương lai gần.

Ứng

Share this post