Tôi có thể nộp hồ sơ đến CIMAS qua email hoặc thư không?

Tôi có thể nộp hồ sơ đến CIMAS qua email hoặc thư không?

Ứng viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng CIMAS theo các địa chỉ sau:

Phòng Hành chính – Nhân sự
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS
Tầng 6, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hr@cimas.com.vn

Share this post